Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu

Dochodzenie roszczeń związanych z funduszami oferowanymi przez dawny Dom Maklerski
W Investments S.A
.

Lasy Polskie
FIZAN
Inwestycje Selektywne
FIZAN
Vivante
FIZAN
Inwestycje Rolne 
FIZAN
Od 2017 r. prowadzimy szereg działań prawnych mających na celu uzyskanie zaspokojenia roszczeń uczestników przedmiotowych funduszy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, których działania naruszyły przepisy prawa. Dzięki temu udało się nam na chwile obecną pomóc już kilkudziesięciu uczestnikom funduszy i liczba ta stale wzrasta.
Osoby, dla których działania już prowadzimy, zachęcamy do korzystania z panelu klienta, który umożliwia bieżący dostęp do akt sprawy i szczegółowych informacji lub bezpośredni kontakt telefonicznych z prawnikiem prowadzącym daną sprawę.

Aktualnie nasze działania koncentrujemy na podmiotach, które w naszej ocenie dają największe możliwości pełnego zaspokojenia roszczeń uczestników funduszy, tj.

 
 
 
Alior Bank

dystrybutor certyfikatów uczestnictwa

BOŚ Bank

dystrybutor certyfikatów uczestnictwa

Raiffeisen Bank

wcześniej depozytariusz a obecnie likwidator funduszy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prowadzonych przez nas działaniach dla usprawnienia komunikacji prosimy aby zapytania mailowe oraz dokumenty przesyłały na adres: odszkodowania.fundusze@karas-legal.com lub dzwoniąc pod dedykowany numer
tel.: +48 884 821 799