Kompleksowa obsługa biznesu
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Kompleksowa obsługa biznesu
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea

Dochodzenie roszczeń związanych z funduszami oferowanymi przez dawny Dom Maklerski
W Investments S.A
.

Lasy Polskie
FIZAN
Inwestycje Selektywne
FIZAN
Vivante
FIZAN
Inwestycje Rolne 
FIZAN
Od 2017 r. prowadzimy szereg działań prawnych mających na celu uzyskanie zaspokojenia roszczeń uczestników przedmiotowych funduszy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, których działania naruszyły przepisy prawa. 
W kwietniu 2020 r. złożyliśmy pozwy grupowe przeciwko Raiffeisen Bank International AG dotyczące szkód jakie ponieśli uczestnicy funduszu Lasy Polskie FIZAN w likwidacji oraz Inwestycje Rolne FIZAN w likwidacji. Aktualnie finalizujemy złożenie pozwów grupowych dotyczących  funduszu Inwestycje Selektywne FIZAN w likwidacji oraz Vivante FIZAN w likwidacji.
Osoby, dla których działania już prowadzimy, zachęcamy do korzystania z panelu klienta, który umożliwia bieżący dostęp do akt sprawy i szczegółowych informacji lub bezpośredni kontakt telefonicznych z prawnikiem prowadzącym daną sprawę.

Aktualnie nasze działania koncentrujemy na podmiotach, które w naszej ocenie dają największe możliwości pełnego zaspokojenia roszczeń uczestników funduszy, tj.

 
 
 
Alior Bank

dystrybutor certyfikatów uczestnictwa

BOŚ Bank

dystrybutor certyfikatów uczestnictwa

Raiffeisen Bank

wcześniej depozytariusz a obecnie likwidator funduszy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prowadzonych przez nas działaniach dla usprawnienia komunikacji prosimy aby zapytania mailowe oraz dokumenty przesyłały na adres: odszkodowania.fundusze@karas-legal.com lub dzwoniąc pod dedykowany numer
tel.: +48 884 821 799