Kompleksowa obsługa biznesu
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Kompleksowa obsługa biznesu
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowania od ich kontrahentów, wykonawców, ubezpieczycieli czy Skarbu Państwa, gmin, powiatów, województw, a także innych podmiotów, jak np.:
  odszkodowania za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy,
  tworzymy i przekształcamy spółki kapitałowe w celu uniknięcia poważnych strat finansowych,
  odszkodowania za zniszczenie mienia,
  odszkodowania za wszelkie wywłaszczenia nieruchomości,
  odszkodowania za ustanowione na terenie nieruchomości służebności przesyłu,
  odszkodowania komunikacyjne.