Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowania od ich kontrahentów, wykonawców, ubezpieczycieli czy Skarbu Państwa, gmin, powiatów, województw, a także innych podmiotów, jak np.:
  odszkodowania za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy,
  tworzymy i przekształcamy spółki kapitałowe w celu uniknięcia poważnych strat finansowych,
  odszkodowania za zniszczenie mienia,
  odszkodowania za wszelkie wywłaszczenia nieruchomości,
  odszkodowania za ustanowione na terenie nieruchomości służebności przesyłu,
  odszkodowania komunikacyjne.