Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Świadczymy usługi na wszystkich etapach sporów sądowych jak i na etapie przedsądowym:
  postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (sprawy cywilne, gospodarcze, windykacyjne, pracownicze),
  postępowania przed Sądem Najwyższym,
  postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi),
  postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  postępowania karne i karno-skarbowe.