Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Zakres usług obejmuje wszelkie kwestie związane z prawem autorskim, własności intelektualnej i przemysłowej oraz nowych technologii, w szczególności:
  umowy gwarantujące najszersze nabycie praw autorskich do utworów i możliwość pełnego z nich korzystania oraz modyfikowania,
  zabezpieczenie przed roszczeniami o naruszenia praw autorskich jak i praw do wizerunku,
  sporządzanie opinii prawnych, dotyczących wskazanych przez Klienta zagadnień prawnych,
  zagwarantowanie aby używane przez firmę materiały marketingowe, reklamowe, produkty, usługi nie naruszały praw osób trzech i nie dawały podstaw do roszczeń,
  przygotowanie bezpiecznych i efektywnych gospodarczo umów licencyjnych oraz umów zbycia praw autorskich
  ochrona praw do znaków towarowych (nazw firm, logotypów, opakowań),
  zastrzeganie w urzędzie patentowym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków,
  udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i praw autorskich.