Kompleksowa obsługa biznesu
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Kompleksowa obsługa biznesu
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Aktualności
Zmiana wspólników w kancelarii Karaś i Wspólnicy
Opublikowany: 2017-11-27

Informujemy, iż w dniu 31.10.2017 r. doszło do zmian w umowie naszej spółki, w wyniku których aktualnymi komplementariuszami uprawnionymi do prowadzenia spraw spółki, są adw.....

więcej...

Nieprawidłowości przy sprzedaży przez Alior Bank S.A. certyfikatów uczestnictwa w funduszach zarządzanych przez FinCrea S.A.TFI
Opublikowany: 2017-11-27

Co raz więcej uczestników potwierdza, że przy sprzedaży przez Alior Bank S.A. certyfikatów uczestnictwa w funduszach zarządzanych przez FinCrea S.A. TFI dochodziło do nieprawidłowości.....

więcej...

kolejne zabezpieczenia roszczeń z gwarancji - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-11-24

Otrzymaliśmy kolejne sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji przez Baltic Bridge S.A. (dawna nazwa: W Investment S.A.) na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela....

więcej...

Stanowisko KNF w sprawie redukcji wykupów certyfikatów uczestnictwa dla funduszy zarządzanych przez FinCrea S.A. TFI
Opublikowany: 2017-11-24

Komisja Nadzoru Finansowego w sprawie funduszy należących do portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. TFI (Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN) stanęła....

więcej...

FinCrea S.A. TFI zapowiada odwołanie
Opublikowany: 2017-11-23

FinCrea S.A. TFI zapowiada odwołanie się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nałożone kary 5.000.000 zł. FinCrea S.A. TFI w....

więcej...

Cofnięcie zezwolenia dla FinCrea S.A.TFI
Opublikowany: 2017-11-22

Komisja Nadzoru Finansowego 22 listopada 2017 r. cofnęła FinCrea S.A. TFI zezwolenie na wykonywanie działalności (m.in. na tworzenie i zarządzanie funduszami). Od tej chwili fundusze Inwestycje Rolne....

więcej...

kolejne nakazy zapłaty - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-11-16

Otrzymaliśmy kolejne sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji przez Baltic Bridge S.A. na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.....

więcej...

kolejne zabezpieczenia roszczeń z gwarancji - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-10-30

Otrzymaliśmy kolejne zabezpieczenia na majątku gwaranta Baltic Bridge S.A. w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea....

więcej...

kolejne nakazy zapłaty - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-10-19

Otrzymaliśmy kolejne sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji przez Baltic Bridge S.A. na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.....

więcej...

kolejne zabezpieczenia roszczeń z gwarancji - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-10-15

Otrzymaliśmy kolejne zabezpieczenia na majątku gwaranta Baltic Bridge S.A. w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea....

więcej...

kolejne nakazy zapłaty - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-10-05

Otrzymaliśmy kolejne sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji przez Baltic Bridge S.A. na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.....

więcej...

otrzymaliśmy zabezpieczenie roszczeń z gwarancji - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-09-21

Otrzymaliśmy zabezpieczenia na majątku gwaranta Baltic Bridge S.A. w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. Towarzystwo....

więcej...

otrzymaliśmy nakaz zapłaty - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-09-12

Otrzymaliśmy sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji przez Baltic Bridge S.A. na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. Towarzystwo....

więcej...

Założenie spółki tylko z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Opublikowany: 2017-06-07

Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego zostały podpisane przez Prezydenta. Wnioski o wpis składane drogą elektroniczną do Krajowego Rejestru Sądowego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem....

więcej...

Zmiany w kodeksie pracy
Opublikowany: 2017-06-01

Kodeks Pracy z dniem 01 czerwca 2017 weszły w życie: 1)na pracodawcę nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę i umów....

więcej...

Weszła w życie tzw. ustawa „apteka dla aptekarza”
Opublikowany: 2017-05-25

25 maja 2017 r. weszła w życie ustawa regulująca wydawanie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą mogli uzyskać farmaceuci....

więcej...

Wprowadzenie tzw. konfiskaty rozszerzonej mienia
Opublikowany: 2017-04-27

27 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, dotyczy m.in. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa. Przepadkowi może ulec przedsiębiorstwo, które służyło popełnieniu....

więcej...

We wrześniu wejdzie Konstytucja Biznesu
Opublikowany: 2017-04-18

Od 1 września 2017 r. wejdą w życie ustawy z pakietu Konstytucja Biznesu. Jest to pakiet ustaw deregulacyjnych, którego założeniem jest odformalizowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. ....

więcej...

Zmiany przy wydawaniu nakazów w EPU
Opublikowany: 2017-03-15

Od 1 marca 2017 r. żądając wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, można wnioskować o umorzenie postępowania w razie braku podstaw do jego wydania. Przyspiesza to zakończenie....

więcej...

Zmiany w zakładaniu kont w obsłudze postępowań sądowych
Opublikowany: 2017-03-01

Od 01 marca 2017r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym podstępowanie sądowe.

więcej...

Dostosowanie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do dyrektywy PE
Opublikowany: 2017-02-10

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego....

więcej...

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
Opublikowany: 2017-01-30

Od lutego 2017r. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w Art. 103. Zmienia Obowiązki państwa w zakresie stwarzania korzystnych warunków przedsiębiorcom. Celem przyjętej ustawy jest....

więcej...

Pakiet 100 zmian dla firm
Opublikowany: 2016-12-30

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., zmiany przede wszystkim dotkną małych pracodawców w obszarze prawa pracy. Zmiany te odciążą przedsiębiorców....

więcej...

Nowy sposób doręczania pism procesowych przez przedsiębiorców
Opublikowany: 2016-09-08

Przedsiębiorca, który w wyniku prowadzenia działalności popadł w konflikt ze swoim kontrahentem od dnia 8 września 2016 roku ma możliwość, w toczącym się postępowaniu, korespondowania....

więcej...

Nowe konsekwencje dopuszczenia do pracy przed wręczeniem umowy o pracę
Opublikowany: 2016-09-01

Z dniem 1 września 2016 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy.  Od wskazanego powyżej dnia pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy wręczyć....

więcej...

Nawet 30 tysięcy złotych kary za brak informacji
Opublikowany: 2016-01-18

Od 22 lutego na pracodawcę można nałożyć nawet 30.000,00 zł kary za brak informacji złożonej okręgowemu inspektowi pracy.   Na skutek nowelizacji przepisów dotyczących kodeksu pracy....

więcej...

Zmiany w umowach na czas określony
Opublikowany: 2016-01-10

Z dniem 22 lutego 2016 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące umów na czas określony.   Zawieranie, rozwiązywanie i czas trwania umów na czas oznaczony będzie regulowany na podstawie....

więcej...

Warunkiem odpowiedzialności inwestora jest istnienie zobowiązania wykonawcy z podwykonawcą umowy
Opublikowany: 2015-07-16

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 10 lipca 2015 r. (sygn. akt III CZP 45/15), w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności....

więcej...

Zmiany w ustawie o VAT
Opublikowany: 2015-06-10

Od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o VAT. Nowelizacja ta wprowadza m. in. wprowadzenie obowiązku składania tzw. informacji podsumowujących w obrocie krajowym oraz rozszerzenie listy....

więcej...

Spółki komandytowo-akcyjne opodatkowane jak spółki kapitałowe
Opublikowany: 2015-05-20

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) w wyroku dotyczącym jednego z polskich podatników podatku od czynności cywilnoprawnych (sygn. C-357/13) potwierdził, że....

więcej...

Bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgody z Konstytucją
Opublikowany: 2015-04-15

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128) są niezgodne z zasadą równości,....

więcej...

Wszystkie programy operacyjne w perspektywie 2014-2020 zostały zatwierdzone przez Komisje Europejską
Opublikowany: 2015-02-17

Komisja Europejska zaakceptowała ostatni krajowy program – Inteligentny Rozwój oraz 9 programów regionalnych (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,....

więcej...

Spadkobierca będzie odpowiadał tylko do wysokości spadku
Opublikowany: 2015-02-08

6 lutego 2015 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu Cywilnego – po jej wejściu w życie – odpowiedzialność spadkobiercy zawsze będzie ograniczona do wartości spadku. Dotychczas spadkobierca....

więcej...

Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego
Opublikowany: 2015-01-15

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące składania właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego oraz opinii lub raportu osoby uprawnionej do badania tego sprawozdania. W....

więcej...

Od stycznia 2015 r. spółkę jawną i komandytową zarejestrujemy przez Internet
Opublikowany: 2015-01-10

Sejm 28 listopada 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona zawiązywanie spółek jawnych i komandytowych przez Internet. Do....

więcej...

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.
Opublikowany: 2015-01-07

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. poz. 1220), od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze....

więcej...

ograniczenie wymogów dotyczących etykiet towarów planowane już na początek 2015 r.
Opublikowany: 2014-11-16

Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest po drugim czytaniu w sejmie i przewiduje wejście w życie zmian 1 stycznia 2015 r. Obecnie wprowadzający towar do obrotu w Polsce przedsiębiorca....

więcej...

Kary dla organizatorów konkursów sms
Opublikowany: 2014-11-04

W wyroku z 23 października 2014 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził rozstrzygnięcie UOKiK dotyczące konkursu sms-owego. Prezes UOKiK nałożył na organizatora....

więcej...

Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Opublikowany: 2014-10-14

Naczelny Sąd Administracyjny 19 września 2014 r. ogłosił wyrok (sygn. akt II FSK 2305/12), w którym udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej. Wyrok dotyczył możliwości....

więcej...

Państwowy rejestr dłużników on-line?
Opublikowany: 2014-10-12

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Internetowego dostępu do informacji o zadłużeniach publicznoprawnych przedsiębiorców i osób prywatnych (tj. wszelkie długi wobec....

więcej...

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową bez opodatkowania zysków znajdujących się na kapitale zapasowym lub rezerwowym możliwe tylko do końca roku
Opublikowany: 2014-09-19

Prezydent 16 września 2014 r. podpisał ustawę wprowadzającą wiele zmian w podatkach dochodowych. Zmiany wprowadzono w celu wyjaśnienia obowiązujących regulacji dotyczących opodatkowania tzw.....

więcej...

Zmiany w ustawie Prawo budowalne
Opublikowany: 2014-08-10

W dniu 5 sierpnia 2014 rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie formalności budowlanych. Zmiany....

więcej...

Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług
Opublikowany: 2014-07-22

Z dniem 25 lipca 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.). Ustawa wprowadza oczekiwane i istotne zmiany, w....

więcej...

Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych do S.K.A.
Opublikowany: 2014-07-17

Opodatkowanie wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki komandytowo-akcyjnej i zmian umowy spółki związanych z niektórymi formami restrukturyzacji jest niezgodne z wiążącymi....

więcej...

Skrócenie okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest możliwe
Opublikowany: 2014-06-10

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. akt II PK 175/13) orzekł, iż: „przepis art. 36 KP może być zmieniany na korzyść pracownika umową stron. Możliwość taką należy dopuścić....

więcej...

W senacie bez poprawek została przyjęta ustawa ułatwiająca składanie wniosków online
Opublikowany: 2014-05-23

Senat nie wprowadził żadnych poprawek do ustawy mającej ułatwić przedsiębiorcom składanie online prawie 70 rodzajów wniosków. Nowe przepisy zapewniają, że przedsiębiorca będzie....

więcej...

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych planuje zniesienie kryterium najniższej ceny
Opublikowany: 2014-04-29

Zgodnie z projektem autorstwa klubu PO dotyczącym nowelizacji Prawa zamówień publicznych, oferowana cena ma przestać być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Ponadto wykonawcy....

więcej...

Zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej zostały przyjęte przez rząd
Opublikowany: 2014-04-16

Sprowadzane na polski rynek towary znajdujące się w obrocie unijnym nie będą musiały zawierać na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Przyjęcie tego rozwiązania oznacza znaczne ułatwienie....

więcej...

Zwrot podatku VAT łatwiejszy dzięki rekomendacji MF
Opublikowany: 2014-04-11

Ministerstwo Finansów wystosuje do urzędów skarbowych rekomendację do niezwłocznego zwrotu podatku VAT i przedłużania zwrotu tylko kwot budzących wątpliwości. Działanie to ma na....

więcej...

Nowe progi dla postępowań przetargowych
Opublikowany: 2014-03-07

W dniach 5-6 marca 2014 r. Senat przyjął projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Podstawowy próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie co do zasady do kwoty 30 tys.....

więcej...

Roszczenia o wypłatę wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej przedawniają się zgodnie z art. 118 kc
Opublikowany: 2014-02-18

Roszczenia o wypłatę wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej przedawniają się zgodnie z art. 118 kc (tj. w okresie trzech lat), a nie art. 751 pkt 1 kc (dwuletni okres przedawnienia). Sąd....

więcej...

Rada Ministrów pracuje nad „Prawem restrukturyzacyjnym”
Opublikowany: 2014-02-11

W dniu 11 lutego 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Projektowane przepisy mają w przyszłości ułatwiać procesy restrukturyzacyjne....

więcej...