Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Doradztwo dotyczy kompleksowej obsługi zagadnień związanych z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa danych osobowych pracowników, kontrahentów, klientów oraz podmiotów trzecich.
  kompleksowe audyty zgodności organizacji z RODO
  wdrażanie standardów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
  dostosowanie umów, klauzul, procedur i polityk do RODO
  reprezentacja w kontrolach PUODO (dawny GIODO) i postępowaniach przed PUODO (dawny GIODO)