Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Doradztwo Przeprowadzamy procesy inwestycyjne w branży budowlanej oraz nieruchomościach. W skład usług wchodzi:
  opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie bezpiecznych umów dla inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców oraz ich odpowiednie zabezpieczenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (m.in. odpowiedzialność cywilna, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, BHP, ochrona środowiska, prawo administracyjne,
  wsparcie w zakresie przygotowywania i organizacji procesu wykonawczego,
  zabezpieczenie interesów Klientów przy zawieraniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami (sprzedaży nieruchomości, ustanowienia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości, umów pośrednictwa),
  opracowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (umowy najmu, dzierżawy, timesharing, leasing nieruchomości).