Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Doradztwo dotyczy bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz planowanych transakcji związanych z przejęciami, połączeniami lub innymi przekształceniami spółek prawa handlowego. W ramach naszych usług zapewniamy w szczególności:
  aby zawierane umowy z kontrahentami w pełni zabezpieczały interesy klienta i były korzystne pod względem podatkowym,
  aby wszelkie statuty, regulaminy i inne akty regulujące funkcjonowanie przedsiębiorców
i ich organów były zgodne z prawem,
  sporządzanie opinii prawnych, dotyczących wskazanych przez Klienta zagadnień prawnych,
  reprezentację Klientów w ramach postępowań rejestrowych.