25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Zmiany w umowach na czas określony
Opublikowany: 2016-01-10

Z dniem 22 lutego 2016 r. ulegną zmianie przepisy dotyczące umów na czas określony.

 

Zawieranie, rozwiązywanie i czas trwania umów na czas oznaczony będzie regulowany na podstawie nowych przepisów.

 

Zgodnie z nowelizacją skróceniu ma ulec czas, jaki pracownik będzie mógł zostać zatrudniony na czas określony u jednego pracodawcy. Dotychczas pracodawca miał możliwość określić nawet kilkuletni czas obowiązywania umowy o pracę na czas określony. Zgodnie z nowelizacją przepisów, od 22 lutego umowy terminowe z pracodawcą będzie można zawierać na łączną sumę 33 miesięcy. Ten okres czasu będzie także odnosił się do umów z tym samym pracodawcą, następujących po sobie. Po okresie 33 miesięcy.

 

Jeśli łączny czas umowy lub umów będzie przewyższał ten okres, osoba zatrudniona będzie uważana za zatrudnionego na czas nieokreślony. Taki stan faktyczny pozwala przyjąć, że pracownik będzie mógł pracować na podstawie takich umów przez okres maksymalnie 3 lat ( 33 miesiące na podstawie umowy na czas określony i 3 miesiące na podstawie umowy na okres próbny).

 

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w okresie wypowiedzenia, możliwości zastosowania „przerw w zatrudnieniu” oraz sposobie postępowania w określonych przypadkach, np. na czas zastępstwa lub pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.