25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową bez opodatkowania zysków znajdujących się na kapitale zapasowym lub rezerwowym możliwe tylko do końca roku
Opublikowany: 2014-09-19

Prezydent 16 września 2014 r. podpisał ustawę wprowadzającą wiele zmian w podatkach dochodowych. Zmiany wprowadzono w celu wyjaśnienia obowiązujących regulacji dotyczących opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Od 1 stycznia 2015 r. przepisy ustawy o CIT i PIT będą wprost stanowić, że opodatkowaniu podlegają również zyski zasilające kapitał zapasowy lub rezerwowy przekształcanej spółki.

Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem ustaw CIT i PIT, w razie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, dochód z udziału w zyskach osób prawnych stanowi „wartość niepodzielonych zysków w spółce”.  Przepisy podatkowe, ani regulacje kodeksu spółek handlowych, nie definiują wprost pojęcia „niepodzielonych zysków”. Wobec tego zgodnie z orzecznictwem Sądów Administracyjnych zyski przekazane uchwałą wspólników na kapitał rezerwowy lub zapasowy należy uznawać za zyski podzielone.

Organy podatkowe jednak, dokonując wykładni ww. pojęcia na potrzeby ustalenia dochodu z tytułu wartości niepodzielonych zysków przyjmowały, że obejmuje ono zasadniczo wszelkie zyski przekształcanej spółki, które nie zostały podzielone pomiędzy wspólników i wypłacone w formie dywidendy (a więc również te, które zasiliły np. kapitał rezerwowy bądź zapasowy spółki).

Nowe przepisy nie pozostawiają miejsca na jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne. W ustawach o CIT oraz PIT wprost będzie bstwierdzone, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną, będzie również – obok wartości niepodzielonych zysków w spółce -  wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

Dla podatników oznacza to, że w przypadku znaczących kwot znajdujących się na kapitałach rezerwowych lub zapasowych, wszelkie planowane przekształcenia spółek kapitałowych w osobowe powinny odbyć się jeszcze do końca bieżącego roku.