25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Zmiana zasad informowania o cenie towarów i usług
Opublikowany: 2014-07-22

Z dniem 25 lipca 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.).

Ustawa wprowadza oczekiwane i istotne zmiany, w efekcie których w szczególności zniknie rozróżnienie na oznaczanie towaru ceną i uwidocznienie ceny towaru, co było znacznym problemem dla małych i średnich przedsiębiorców.
Poza zmniejszeniem obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ustawa przewiduje też zwiększone kary za nieprzestrzeganie wynikających z niej obowiązków. Wzrośnie maksymalna wysokość nakładanych na przedsiębiorcę kar – np. za jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen do 20 tysięcy złotych. Maksymalna kara, w przypadku trzykrotnego naruszenia, do którego doszło w okresie 12 miesięcy, wyniesie 40 tysięcy złotych.

Dodatkowo nadane zostanie konsumentom specjalne uprawnienie. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument nabędzie z dniem 25 lipca 2014 r. prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.