Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Skrócenie okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest możliwe
Opublikowany: 2014-06-10

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. akt II PK 175/13) orzekł, iż: „przepis art. 36 KP może być zmieniany na korzyść pracownika umową stron. Możliwość taką należy dopuścić także w razie skrócenia okresu wypowiedzenia, które może zostać dokonane w przyszłości przez pracownika. Warunkiem ważności takiego postanowienia umownego jest jego korzystność dla pracownika (…).”

Sąd podkreślił również, iż „nieważne byłyby postanowienia umowne przewidujące krótszy okres wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Niewątpliwie pogarszałoby ono sytuacje pracownika.” Należy pamiętać, że ocena korzystności dla pracownika zapisu umowy o pracę modyfikującego okres wypowiedzenia musi następować przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych, w tym woli pracownika, w momencie zawarcia umowy, a nie w chwili dokonywania wypowiedzenia.