25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Kary dla organizatorów konkursów sms
Opublikowany: 2014-11-04

W wyroku z 23 października 2014 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził rozstrzygnięcie UOKiK dotyczące konkursu sms-owego.

Prezes UOKiK nałożył na organizatora konkursu karę pieniężną w wysokości 141. 575,00 zł oraz stwierdził, że jej działanie stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Organizator pominął w wiadomości sms istotne informacje o:

- nazwie przedsiębiorcy będącego organizatorem konkursu;
- istotnych cechach produktu (konsekwencjach odesłania na podany numer wiadomości SMS o wskazanej treści);
- cenie za wysłanie wiadomości SMS w ramach uczestnictwa w konkursie (sms nie zawierał  informacji o cenach SMS w ramach uczestnictwa w quizie, a informował jedynie o bezpłatnym smsie zwrotnym).

Konkurs „Quiz wiedzowy” prowadzony był w okresach listopada 2010 r. do grudnia 2011 r. W marketingowych wiadomościach konsument otrzymywał jedynie wezwanie do wysłania darmowego sms zwrotnego, w celu odbioru gwarantowanej nagrody. 

W niniejszej sprawie organizator nie przedstawił konsumentom informacji (jak np. cena), które uważane są za niezbędne do podjęcia świadomej decyzji o przystąpieniu do umowy.
Nie jest to pierwszy przedsiębiorca ponoszący odpowiedzialność za „smsowe” wprowadzanie konsumentów w błąd. Przed przeprowadzeniem konkursu, należy zawsze dokładnie zapoznać się z zakresem obowiązków informacyjnych ciążących na organizatorach