25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
 
Informacje dla osób poszkodowanych przez W Investmets S.A. w związku z funduszami z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. TFI
 
 
Informujemy, że trzon zespołu związanego z dochodzeniem roszczeń od Baltic Bridge S.A. (dawna nazwa: W Investments S.A.) oraz innych podmiotów, którym można przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN), zarządzanych pierwotnie przez Dom Maklerski W Investments S.A. kierowany przez Piotra Wiśniewskiego, a następnie przez Meridian Fund Management S.A. stanowią:
 

adwokat Łukasz Chacia - partner zarządzający,

adwokat Łukasz Klimczak - starszy prawnik,

radca prawny Mateusz Krawiec - starszy prawnik.

Dla usprawnienie komunikacji prosimy aby zapytania mailowe oraz dokumenty od osób zainteresowanych uczestnictwem w prowadzonych przez nas działaniach były przesyłane na adres: pozew.balticbridge@karas-legal.com. Do kontaktów telefonicznych dedykowany jest zaś nr tel. +48 884 821 799.
 
Osoby, dla których działania już prowadzimy, zachęcamy do zarejestrowania się w naszym panelu klienta, który umożliwia bieżący dostęp do akt ich spraw i szczegółowych informacji o postępowaniach.
 
Wyjaśniamy, że część informacji prasowych sugeruje podejmowanie kroków prawnych przeciwko podmiotom nie rokującym w naszej ocenie większych szans na skuteczne odzyskanie należności, pomijając podmioty, które takie możliwości zapewniają. W tym kontekście podtrzymujemy stanowisko, że nasza strategia jest zasadna, co potwierdzają dodatkowo uzyskiwane na bieżąco zabezpieczenia roszczeń.

JESTEŚMY PO TO ABY ZABEZPIECZYĆ TWOJE PRAWA