Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.

Usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw z branży LTS obejmują, w szczególności następujące zagadnienia:

  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie usług spedycji drobnicowej oraz transportu całopojazdowego, a także spedycji morskiej, lotniczej i kolejowej,
  • opracowywanie i opiniowanie zagadnień związanych z transportem ładunków niebezpiecznych (ADR) i ponadnormatywnych,
  • pomoc przy tworzeniu konstrukcji formalnych dla przewozów intermodalnych,
  • implementacje rozwiązań prawnych w zakresie logistyki kontraktowej oraz składowania towarów,
  • doradztwo prawne w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
  • sporządzanie oraz redagowanie regulaminów świadczenia usług i wzorów umów,
  • aktywna pomoc w negocjacjach warunków umów ubezpieczenia (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne),
  • doradztwo w sprawach reklamacyjnych,
  • tworzenie i opiniowanie umów sprzedaży i leasingu taboru samochodowego,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu/dzierżawy nieruchomości (magazyny, centra logistyczne, terminale przeładunkowe).