Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu

Usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw z branży LTS obejmują, w szczególności następujące zagadnienia:

  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie usług spedycji drobnicowej oraz transportu całopojazdowego, a także spedycji morskiej, lotniczej i kolejowej,
  • opracowywanie i opiniowanie zagadnień związanych z transportem ładunków niebezpiecznych (ADR) i ponadnormatywnych,
  • pomoc przy tworzeniu konstrukcji formalnych dla przewozów intermodalnych,
  • implementacje rozwiązań prawnych w zakresie logistyki kontraktowej oraz składowania towarów,
  • doradztwo prawne w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
  • sporządzanie oraz redagowanie regulaminów świadczenia usług i wzorów umów,
  • aktywna pomoc w negocjacjach warunków umów ubezpieczenia (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne),
  • doradztwo w sprawach reklamacyjnych,
  • tworzenie i opiniowanie umów sprzedaży i leasingu taboru samochodowego,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu/dzierżawy nieruchomości (magazyny, centra logistyczne, terminale przeładunkowe).