Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)

Świadczmy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności działań z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwa konkurencja, praktyki ograniczające konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów). W ramach usług zapewniamy m.in.:

  • aby umowy, regulaminy (sklepów internetowych, usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, promocji, programów lojalnościowych i konkursów) oraz akcje reklamowe były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zabezpieczały klientów przed działaniami UOKiK i tzw. organizacjami pro konsumenckimi,
  • właściwe wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych w tym zabezpieczenie przed ryzykiem nałożenia kar przez Głównego Inspektora Danych Osobowych,
  • że usługi świadczone przez Internet, będą wykonywane w sposób, jak najpełniej zabezpieczający interesy firmy i nie naruszający bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów (dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów na odległość, przygotowywania regulaminów stron, sklepów internetowych etc.),
  • doradztwo prawne w postępowaniach przed organami ds. ochrony konkurencji i konsumentów.