Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Roszczenia o wypłatę wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej przedawniają się zgodnie z art. 118 kc
Opublikowany: 2014-02-18

Roszczenia o wypłatę wynagrodzeń należnych członkom rady nadzorczej przedawniają się zgodnie z art. 118 kc (tj. w okresie trzech lat), a nie art. 751 pkt 1 kc (dwuletni okres przedawnienia). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 stycznia 2014 r. (III CZP 104/13) rozstrzygnął problem przedawnienia roszczeń wobec spółek akcyjnych przyjmując rozwiązanie bardziej korzystne dla członków rad nadzorczych.

Uchwała Sądu Najwyższego wskazuje, iż stosunek pomiędzy członkami rady nadzorczej a spółką nie charakteru umownego lecz „korporacyjny” i dlatego mają do niego zastosowanie ogólne przepisy o przedawnieniu z art. 118 kc.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych członkom rad nadzorczych może zostać przyznane wynagrodzenie, którego wysokość powinna być określona w statucie spółki lub w drodze uchwały akcjonariuszy.