Kompleksowa obsługa biznesu
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Kompleksowa obsługa biznesu
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
kolejne nakazy zapłaty - dotyczy funduszy FinCrea TFI / Dom Maklerski W Investments / Baltic Bridge
Opublikowany: 2017-10-19

Otrzymaliśmy kolejne sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu o wypłatę kwoty gwarancji przez Baltic Bridge S.A. na certyfikaty uczestnictwa w jednym z funduszy z portfela inwestycyjnego FinCrea S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (obejmującego m.in. Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN), zarządzanych pierwotnie przez Dom Maklerski W Investments S.A., a następnie przez Meridian Fund Management S.A.