25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Nowe konsekwencje dopuszczenia do pracy przed wręczeniem umowy o pracę
Opublikowany: 2016-09-01

Z dniem 1 września 2016 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy. 
Od wskazanego powyżej dnia pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy wręczyć mu pisemną umowę albo potwierdzenie jej zawarcia – art. 29 § 2 kodeksu pracy. 
Niedopuszczalne w związku z tym będzie wykonywanie pracy przez pracownika przed dokonaniem wskazanych czynności, w przeciwnym wypadku pracodawca naraża się na karę w postaci grzywny od 1000 do 30000 zł – art. 281 ust. 2 kodeksu pracy.
Ponadto pracownik może, bez żadnych konsekwencji odmówić pracodawcy rozpoczęcia pracy jeżeli pracodawca nie wypełni wobec niego wskazanego powyżej obowiązku.
To samo dotyczy zapoznania nowego pracownika z regulaminem pracy jaki obowiązuje w danym zakładzie.