25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Spółki komandytowo-akcyjne opodatkowane jak spółki kapitałowe
Opublikowany: 2015-05-20

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) w wyroku dotyczącym jednego z polskich podatników podatku od czynności cywilnoprawnych (sygn. C-357/13) potwierdził, że spółki komandytowo-akcyjne powinny być na gruncie tego podatku traktowane jak spółki kapitałowe.

Według przepisów dyrektywy 2008/7/WE w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, jako spółkę kapitałową należy traktować każdą spółkę:

  • której udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie,
  • prowadzącą działalność nakierowaną na zysk, której członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów osobom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swoich udziałów.

TSUE stwierdził, że bez znaczenia jest to, iż uwagi na swój mieszany charakter spółka komandytowo akcyjna (dalej „SKA”) spełnia powyższe warunki jedynie w części dotyczącej kapitału zakładowego i akcjonariuszy, gdyż powyższe wystarcza, aby uznać ją na gruncie przepisów dyrektywy za spółkę kapitałową.