25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Wszystkie programy operacyjne w perspektywie 2014-2020 zostały zatwierdzone przez Komisje Europejską
Opublikowany: 2015-02-17

Komisja Europejska zaakceptowała ostatni krajowy program – Inteligentny Rozwój oraz 9 programów regionalnych (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego).

Pozostałe programy krajowe (Wiedza Edukacja Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa) i programy regionalne zostały zatwierdzone jeszcze w grudniu 2014 r. Wobec powyższego w niedługim czasie można spodziewać się ogłoszenia informacji o naborze wniosków w ramach poszczególnych programów.

Do tej pory jedynie w programie Polska Cyfrowa ogłoszono informację o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski można składać od 28 lutego do 4 maja 2015 r.

Finansowanie badań naukowych i innowacji przedsiębiorcy mogą również uzyskać z programu Horyzont 2020, w którym mogą uczestniczyć zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, przy czym dla MŚP przewidziane są znaczne uproszczenia.