Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego
Opublikowany: 2015-01-15

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące składania właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego oraz opinii lub raportu osoby uprawnionej do badania tego sprawozdania.

W Kodeksie karnym skarbowym dodano art. 80b, który za niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu w terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, przewiduje karę grzywny jak za wykroczenie. Kara grzywny za wykroczenia wymierzana jest kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. od 175 zł do 35.000 zł).