25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego
Opublikowany: 2015-01-15

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące składania właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego oraz opinii lub raportu osoby uprawnionej do badania tego sprawozdania.

W Kodeksie karnym skarbowym dodano art. 80b, który za niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu w terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, przewiduje karę grzywny jak za wykroczenie. Kara grzywny za wykroczenia wymierzana jest kwotowo w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. od 175 zł do 35.000 zł).