25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Opublikowany: 2014-10-14

Naczelny Sąd Administracyjny 19 września 2014 r. ogłosił wyrok (sygn. akt II FSK 2305/12), w którym udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej.

Wyrok dotyczył możliwości uznania za koszt podatkowy odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi tytułem roszczeń z przysługujących mu świadczeń z umowy społecznej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w „okresie ochronnym – gwarancji zatrudnienia”. W indywidualnej interpretacji podatkowej stanowisko pracodawcy uznane zostało za nieprawidłowe, natomiast NSA tak jak wcześniej WSA przyznał rację pracodawcy.

Oznacza to, że wydatki związane z wypłatą odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę, mozna zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Z uwagi na to, że orzecznictwo nie jest w tej sprawie jednolite, swoje stanowisko można ewentualnie dodatkowo potwierdzić  w drodze indywidualnej interpretacji podatkowej. Biorąc pod uwagę kierunek wyznaczony m.in. w omawianym wyroku NSA, szansa na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia są znaczne.