Kompleksowa obsługa biznesu
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Kompleksowa obsługa biznesu
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowe rozwiązania
w związku z COVID-19
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Państwowy rejestr dłużników on-line?
Opublikowany: 2014-10-12

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Internetowego dostępu do informacji o zadłużeniach publicznoprawnych przedsiębiorców i osób prywatnych (tj. wszelkie długi wobec państwa). Utworzenie centralnego, państwowego Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych ma zmienić obowiązujący system przetwarzania i udostępniania informacji o dłużnikach, który jest prowadzony przez biura informacji gospodarczej i w praktyce dotyczy jedynie danych o zobowiązaniach cywilnoprawnych takich jak niezapłacone faktury czy rachunki.

Ujawnieniu w Rejestrze mają podlegać dane dłużników, którzy nie wykonują obowiązków finansowych wobec państwa nie mniejszych niż 500 zł, stwierdzonych ostateczną decyzją administracyjną. Przed zamieszczeniem informacji w rejestrze dłużnik otrzyma upomnienie wraz z informacją o planowanym wpisie do Rejestru. Po dokonaniu wpisu dłużnikowi przysługiwałoby nieograniczone w czasie prawo wniesienia sprzeciwu, a następnie także zażalenie oraz skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Postępowanie odwoławcze nie prowadziłoby do zawieszenia publikacji informacji o wpisie – powodowałoby jedynie ujawnienie w Rejestrze stosownej adnotacji o odwołaniu.

Do udostępnianego za pośrednictwem Internetu Rejestru bezpłatny dostęp mieliby wierzyciele publicznoprawni oraz organy egzekucyjne (np. komornicy), ale dane o dłużnikach przekazywane byłyby również dalej, do komercyjnych BIG-ów, a za ich pośrednictwem – do pozostałych zainteresowanych odbiorców. Rejestr miałby działać od 1 stycznia 2016 r.