25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Zmiany w ustawie Prawo budowalne
Opublikowany: 2014-08-10

W dniu 5 sierpnia 2014 rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie formalności budowlanych.

Zmiany przede wszytskim dotyczą budowy domów jednorodzinnych takich, które nie oddziałują na nieruchomość sąsiednią. Do realizacja tego typu inwestycji nie będzie wymagane  pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, co do którego Starosta będzie mógł wniesieść ewentualny sprzeciw w 30-dniowym terminie.
Nowelizacja zniesie wymóg zawiadamiania nadzoru budowalnego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i wymóg przedstawiania przez inwestora oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci.
Rozszerzeniu uległ katalog obiektów oddawanych do użytkowania nie na podstawie odpowiedniego pozwolenia a jedynie na mocy zawiadomienia o zakończeniu budowy. Dotyczy to m.in. 
garaży do pięciu stanowisk, warsztatów rzemieślniczych, myjni samochodowych, obiektów magazynowych (hangary i wiaty), placy składowych, postojowych i parkingów.

Nowelizacja skraca termin udzielenia milczącej zgody na użytkowanie z 21 do 14 dni.

Zmiany wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia.