25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgody z Konstytucją
Opublikowany: 2015-04-15

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128) są niezgodne z zasadą równości, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok wejdzie w życie 1 sierpnia 2016 r.

W obecnym stanie prawnym bank, w przypadku zaległości dłużnika-klienta banku w spłacie należności, na podstawie art. 96 ust. 1 Prawa bankowego może wydać Bankowy tytułu egzekucyjny (dalej jako „BTE”), w którym samodzielnie wylicza kwotę zaległości obejmującą roszczenia główne i uboczne np. odsetki.

Podstawą wydania BTE jest złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, stanowiące niemalże w każdym przypadku warunek otrzymania kredytu. Bank po wystawieniu BTE może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, która jest przez sądy nadawana wyłącznie po formalnym zbadaniu wniosku, czsto bez informowania dłużnika.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy pozwalające na wydawanie BTE naruszają zasadę równego traktowania wyrażoną w art. 32 ust. Konstytucji, gdyż bank oraz klient, jako strony stosunku zobowiązanego powinny mieć równe możliwości obrony swych praw oraz interesów, które wynikają z zawartej umowy.

Na skutek wyroku obowiązujące przepisy utracą moc 1 sierpnia 2016 r. Odległy termin ma umożliwić zakończenie aktualnie prowadzonych spraw oraz wydanie przez ustawodawcę przepisów intertemporalnych w tym zakresie.