25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
ograniczenie wymogów dotyczących etykiet towarów planowane już na początek 2015 r.
Opublikowany: 2014-11-16

Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest po drugim czytaniu w sejmie i przewiduje wejście w życie zmian 1 stycznia 2015 r.

Obecnie wprowadzający towar do obrotu w Polsce przedsiębiorca powinien zamieścić na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim określających firmę przedsiębiorcy i jego adres oraz umożliwiających identyfikację towaru.

Zgodnie ze zmianami ww. informacja powinna obejmować:
1) firmę producenta, jego adres, a także nazwę państwa, jeżeli towar jest produkowany przez wytwórcę posiadającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich EFTA
2) dane umożliwiające identyfikację towaru, o ile w sposób oczywisty przeznaczenie towaru nie wynika z istoty towaru zapewniającej nabywcy świadomy wybór towaru.

Wprowadzonie zmian umożliwi przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczanie produktów adresem jego firmy znajdującej się na tym terytorium. Przy wysyłce towaru do kilku państw EOG, nie będzie konieczności zmiany opakowania, aby zamieścić dane dystrybutora na dany rynek.
Udogodnieniem ma też być brak obowiązku umieszczania na opakowaniu informacji umożliwiających identyfikację towaru, jeśli jego przeznaczenie jest oczywiste.

Nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 70 mln złotych rocznie.