25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Kliknij i sprawdź...
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa
zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika
lub całego zespołu prawnego
Przedstawiamy rozwiązania
jasne, konkretne i skuteczne
Nasi pracownicy spotykają się w miejscach
dogodnych dla Klientów.
25 maja 2018 r. - rewolucja dla firm w zakresie przetwarzania danych osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Pomagamy odnaleźć się w meandrach prawa, zapewniając bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu.
Gwarantujemy opiekę osobistego prawnika lub całego zespołu prawnego.
Przedstawiamy rozwiązania jasne, konkretne i skuteczne.
Nasi prawnicy spotykają się w miejscach dogodnych dla Klientów.
Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych do S.K.A.
Opublikowany: 2014-07-17

Opodatkowanie wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki komandytowo-akcyjnej i zmian umowy spółki związanych z niektórymi formami restrukturyzacji jest niezgodne z wiążącymi Polskę dyrektywami unijnymi. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. II FSK 1667/12, II FSK 1470/12, II FSK 1475/12.

NSA uznał, że opodatkowanie czynności zawarcia lub zmiany umowy S.K.A. z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego pozostaje w sprzeczności z unijną zasadą stand-still. Wynika to z faktu, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. czynności te podlegały wyłączeniu z opodatkowania na podstawie ustawy o PCC i w tej sytuacji nie było dozwolone ponowne wprowadzenie opodatkowania PCC.
Powyższe orzeczenia NSA stanowią dla podatników, którzy w przeszłości w podobnych sytuacjach zapłacili PCC dodatkowy argument w walce o zwrot nadpłaconego podatku.